För boende

Bra att veta

Soprum

Utanför huset, intill entredörren finns soprummet där du sopsortera: hushållssopor, kartonger, färgat- och ofärgat glas, batterier samt lampor.

Se till att knyta soppåsen och lägg den i rätt kärl för återvinning.

Andra typer av sopor t.ex. metall, plast och kemikalier lämnar du på närmaste miljöstation på Vejlegatan bakom Kista galleria. Observera att det inte är tillåtet att ställa grovsopor utanför behållarna eller att slänga brandfarliga ämnen. Dessa måste ni själva transportera till närmaste återvinningscentral.


Garage/parkeringsplats

Föreningen har 30 garageplatser i garaget med ingång vid sidan av fastigheten. Medlemmar är prioriterade som hyresgäster till dessa. För att ställa dig i kö till garaget vänder du dig till info@brfhotellparken.se.


Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd som är märkt med lägenhetsnumret. Det är inte tillåtet att ställa lösa föremål utanför förråden. Om du inte vill använda ditt källarförråd, sätt ändå på ett hänglås.

Källardörren måste alltid vara låst både elektoniskt och med nyckel.


Cyklar och barnvagnar

Intill entrédörren finns ett cykelrum där cyklar och barnvagnar kan förvaras. Pga brandrisk och utrymning är det inte tillåtet att placera cyklar och barnvagnar i korridorer eller trapphus.


Tvättstugor

Föreningen har tvättstugor på varje våningsplan. Du bokar din tvätttid genom att skriva upp det i kalendern som finns i varje tvättstuga. Tänk på att inte boka upp tvättstugan mer än 4 timmar i taget, inte efter 22.00 och innan 07.00 och städa efter dig. Möjlighet för att torka kläderna efter ditt pass är max 1h. Rensa filtret i torktumlaren samt torkskåpets golv med borste för att öka maskinens livslängd samt skölj ur tvättmedelsfacket och lämna luckan öppen för att undvika mögelbildning. Om bokningen ej startats i tid, får nästa boende passet efter 30 minuter. Glöm ej att stänga av tvättmaskinen, torktumlaren och släcka lampan i tvättstugan.


Renovera/bygga om

Som bostadsrättsägare har du rätt att göra förändringar i din lägenhet men om förändringen kan anses vara väsentlig måste alltid styrelsen godkänna den först. Lämna in en skrivelse till styrelsen där du beskriver vad du ska förändra. Styrelsen kommer följa reglerna som är fastställda i våra stadgar när beslut fattas. Om renoveringen i din lägenhet skapar oljud kan arbetet utföras under veckor och helger mellan 08:00 – 18.00.Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du ansöka om tillstånd hos styrelsen. Mer information om vilka regler som gäller samt blankett hittar du under Blanketter.


Kabel-TV

Lägenheterna i föreningen är anslutna till A3. Kostnaden för grundutbudet ingår i månads- respektive hyresavgiften. Vid eventuella fel kontaka A3.


Bredband

Föreningen får bredband levererat av A3. Kostanden för grundutbudet ingår i månads- repektive hyresavgiften. Vid eventuella fel kontakta A3.


Ekonomi

BRF Hotellparkens ekonomi påverkas negativt om föreningens värderingar och regler inte följs. Extra utgifter tillkommer och resulterar i höjda månadsavgifter för att täcka de extra kostnaderna som uppstår.


Rökning

Rökning sker självklart utomhus och inte i någon gemensam del i fastigheten. Eftersom fastigheten har ventil ventilation undanbedges rökning vid kökskåpan i lägenheten.


Kortservice

För att få tillträde till soprum, cykelrum, tvättstuga och källarutrymmen krävs ett nyckelkort som du ska erhålla från säljaren av lägenheten. Av säljaren får du även nyckel till källaren samt postnyckel. Behöver nyckelkortet uppdateras kontakta receptionen i Memory Hotel under dagtid. Ta med legitimation.

I entréporten kan du även komma in med kod som byts ut regelbundet.


Lås till lägenhetsdörrar

Lägenhetsdörrarna liksom låsen är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om låsen börjar ”pipa” när ni använder nyckelkortet behöver batteriet bytas. Sker detta inte inom ca 14 dagar slutar låset att fungera och ni kommer inte att kunna öppna dörren.

Under dagtid, vardagar mellan 7.00 och 15.00 kan ni få hjälp av receptionen att komma in men kvällar och helger finns det inget annat alternativ än att kontakta låssmed på er egen bekostnad.

Det finns ett antal bostadsrättshavare som på egen bekostnad bytt låsen i lägenhetsdörrarna och det behövs inget tillstånd för detta.


Övrigt

Tystnad i byggnaden mellan 22.00 - 07.00 under vardagar och helger. Om du planerar en tillställning, informera med en lapp vid entréplan I förväg.