Rutiner

Föreningens rutiner

Rutiner vid överlåtelser Brf Hotellparken

 

  1. Bostadsrätthavaren kontaktar en mäklare som genomför försäljningen.
  2. Uppgifter om lägenheten skall tillhandahållas av säljaren.
  3. Övriga uppgifter skall eftersökas på föreningens hemsida.
  4. När mäklaren sålt bostadsrätten skall mäklaren skicka överlåtelsehandlingar och 2 exemplar av medlemsansökan till Hotellparkens styrelse.
  5. Föreningen godkänner och skriver under de två ansökan.
  6. Därefter skickar föreningen den ena medlemsansökan tillbaka till mäklaren via post eller email och den andra (+ en kopia) tillsammans med överlåtelsehandligarna till Fastum per post med adress;
  7. Fastum AB, Box 3118, 169 03 Solna.
  8. Efter att Fastum erhållit godkänd ansökan registreras den nya ägaren i lägenhetsregistret.


Rutiner och bestämmelser vid andrahandsuthyrning

 

Den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand måste ansöka om detta.

Blankett för detta finns på under rubriken Dokument.

Skriv ut blanketten fyll i uppgifter, scanna och maila den till info@brfhotellparken alternativt ordförande. Om det inte finns möjlighet att scanna skall den ifyllda blanketten lämnas i föreningens brevlåda Borgarfjordsgatan 5.

 

För att godkänna en andrahandsuthyrning skall skälet vara godtagbart, tiden för uthyrning maximalt ett år, uppgifter om hur bostadsrättshavaren kan kontaktas under uthyrningsiden samt uppgifter om hur andrahandshyresgästen kan kontaktas.

 

Efter att styrelsen godkänt andrahandsuthyrningen kommer bostadsrättsinnehavaren att kontaktas.

Någon från styrelsen kommer också att kontakta andrahandshyresgästen för att informera om föreningens rutiner för tvättstuga, skötsel, soprum mm.

 

Enligt stadgarna § 7 kommer föreningen att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning med 10% av prisbasbeloppet (ca 400 kr per månad).

Den person som ansvarar för andrahandsuthyrning meddelar Fastum att föreningen godkänt andrahandsuthyrning varefter Fastum ansvara för debitering av avgiften.

 

Att hyra ut utan tillstånd medför att föreningen har rätt att säga upp bostadsrättsavtalet.